Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning med hjälp av datorer

Skapad 2016-09-12 11:19 i Lorensberga F-3 Ludvika
Att arbeta med datorer som verktyg i skriv- och läsinlärningen, ht år 1.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk

Att lära sig läsa och skriva är något av det viktigaste och roligaste du ska lära dig i skolan och i livet. Vi kommer börja med att skriva, så du kommer lära dig läsa genom att skriva. Men du ska skriva på dator! Våra datorer är lite magiska, de kan tala om för dig vad du skriver... Spännande va?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Klara av att använda det svenska språket i tal och skrift.
 • Kunna samarbeta och genomföra gemensamma uppgifter praktiskt och kreativt.
 • Göra enklare textbearbetningar, skriva på dator, kunna sätta punkt, stor bokstav och frågetecken.
 • Lära sig alfabetet och den alfabetiska ordningen, sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Kunna arbeta efter en arbetsordning.
 • Träna finmotorik.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer samarbeta  med en  skrivarkompis. Ni arbetar vid datorn med erat uppdrag.

Datorerna är utrustade med talsyntes och ljudande tangentbord. Vi kommer efterarbeta det ni skrivit, markera ord, illustrera och ta hem som läsläxa.


Vi kommer arbeta med texter på projektor också, vi skriver gemensamma texter, vi visar upp texter och läser tillsammans.

Du ska få tränar din finmotorik. Det kan vara väva, mandala, fingervirkning, pussel, bygga, pärlplattor m.m.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna skriva ordlistor efter en given begynnelsebokstav, på dator.
 • Du ska kunna skriva enkla meningar efter ett givet uppdrag, på dator.
 • Du ska kunna skriva en enkel berättelse där du använder stor bokstav, punkt och mellanrum på rätt sätt, på dator. Texten ska ha en röd tråd. med början, handling och slut.
 • Du ska kunna kombinera dina texter med bilder.
 • Du ska kunna läsa dina texter. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SvA   1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa och visa upp dina texter för andra och få respons från pedagogen.
Dina texter samlas i en mapp/pärm där vi kan se din utveckling. 

Matriser

Sv SvA
Att skriva sig till läsning med hjälp av datorer

Skriva och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva på dator
Kunna skriva på dator
Du kan skriva namn, datum och rubrik.
Du kan skriva enkla meningar med stöd av pedagog.
Du kan skriva meningar, självständigt.
Olika typer av texter
Kunna skriva olika slags texter
Du kan skriva ordlistor.
Du kan skriva mönstermeningar. Du kan skriva enkla faktameningar.
Du kan skriva en enkel berättelse. Du kan skriva en enkel faktatext.
Ljud och bokstav
Kunna koppla samman ljud och bokstav
Du kan rabbla alfabetet.
Du kan ljuden på de flesta bokstäverna.
Du kan ljuden på alla bokstäver, både stora och små.
Språkets struktur
Kunna använda stor bokstav, punkt och mellanrum på rätt sätt. Kunna stava vanligt förekommande ord.
Du kan göra mellanrum mellan orden.
Du kan göra punkt och stor bokstav på rätt ställe.
Du kan stava vanligt förekommande ord. T.ex. han, hon, en, ett, katt, upp, inte, kan, hej, såg, fin, mamma, pappa, dator, boll, lampa.
Läsning
Kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa treljudsord.
Du kan läsa fyra-femljudsord.
Du kan läsa korta meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: