Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presidential Election

Skapad 2016-09-12 12:05 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Engelska
The Presidential election in the US is at November 8th. We will during the weeks until the election work with how a presidential election in the United States is conducted, we'll take a closer look at the Democrats and Republicans and their top candidates. We will hear what the old presidents have said and how the voting actually takes places.

Innehåll

Part 1: How to do it?

 • You are going to choose and write about two or three topics from below. Your task is to find out how Clinton vs. Trump thinks and what they want to change. What’s the difference between the candidate’s political thought and why do they think like that? - And most importantly – what do You think about it?
 • Your paper should be about two pages with Times New Roman 12pt, and 1.15 in line spacing.

 

Topics to choose from

If you’d like to write about something else – check with me first!

Immigration

Gun Control

Climate Change

Death Penalty

Taxes

Health Care

HBTQ rights

Abortion

Economic system

Education

Science

Energy


Part 2: Two stars and a wish

After handing in your paper, you’re going to assess someone else’s paper with the method: Two stars and one wish. We’re going to talk more about this later on.

 

Timetable

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Week 37

-

I’ll hand out this piece of paper to you.

Start by searching information about your topics.

Week 38

Continue on searching / writing

 

 

Continue on searching / writing

 

Continue on searching / writing

 

Week 39

Continue on searching / writing

 

Continue on searching / writing

 

Hand in your paper!

Week 40

Two stars and one wish

Two stars and one wish / process and improve

process and improve / hand in the final paper

Uppgifter

 • Presidential Electon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Presidential Election

E
C
A
Förstå skrift
Du ska förstå det du läser
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Du ska redogöra och hantera den information du läst till dig. Kommentera och diskutera med dina egna ord den fakta du hittat.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material
Du ska kunna välja relevant fakta att använda dig av i ditt arbete.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i skrift
Det du skriver ska vara begripligt att läsa.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Du ska också försöka anpassa ditt språk till vem du skriver till
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Du ska variera din text genom att inte upprepa samma fraser hela tiden. Du ska också få tillfälle att bearbeta din text efter någon annans respons.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: