Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, potenser och procent åk 8, ca 10 veckor

Skapad 2016-09-12 12:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Y-boken kap.1-2
Grundskola 8 Matematik

Här får du lära dig mera om bråk, procent och potensräkning.

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Konkretisering av mål

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • förstå och använda tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • förkorta och förlänga bråk för att kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • räkna med bråk med alla räknesätt

 • räkna med potenser för att bättre kunna hantera stora och små tal

 • utföra procentberäkningar i vardagliga situationer

 • förklara din lösning på ett problem för andra och kunna följa och förstå andras lösningar

Undervisning och arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, elevaktiva aktiviteter, diskussioner samt enskilt arbete.  Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömningsmatris

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång samt vid provtillfället.

Matriser

Ma
Bråk, potenser och procent åk 8, ca 10 veckor

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Tolka och förstå problem
Påbörjad lösning saknas
Lösning påbörjad som visar viss förståelse för problemet
Lösning som visar på förståelse för problemet
Korrekt lösning av hela problemet
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Känner igen matematiska begrepp men använder sig av ett vardagligt uttryckssätt
Använder oftast matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i nya situationer på rätt sätt

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Aritmetik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom aritmetik
Kan utföra enkla beräkningar inom aritmetik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom aritmetik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom aritmetik med mycket gott resultat
Samband/förändring
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom samband och förändring
Kan utföra enkla beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom samband och förändring med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan inte på egen hand föra eller följa matematiska resonemang.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt, fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: