Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español año 9, ht-19

Skapad 2016-09-12 13:08 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Temaområdet kommer att delas in i två delar. Del 1 kommer att handla om fritidsaktiviteter, vad man har gjort och ska göra. Syftet är att du ska kunna berätta lite mer utförligt om dina, och andras, fritidsaktiviteter. Del 2 kommer att handla om att resa, vad man kan behöva packa/ta med sig, hur man planerar en resa och tar in på hotell.

Innehåll

Centralt innehåll

berätta om fritidsintressen och vad man tycker om att göra 

kunna berätta om något man har gjort

lära sig prata om sin drömresa 

hur man tar in på hotell 

 

Grammatik

Repetition av tempusformen Perfekt

Ser och estar

Futurum

Arbetssätt, arbetsformer

 • genomgångar
 • glosförhör
 • läsa/lyssna på olika texter
 • arbeta med olika uppgifter både muntligt och skriftligt

De här förmågorna kommer att bedöma

 • att läsa och förstå spanska texter i olika sammanhang och kunna svara muntligt och skriftligt på frågor som rör texterna
 • att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara på frågor och tilltal på spanska
 • att använda grammatik du lärt dig när du skriver och talar
 • att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska

Uppgifter

 • Tiempo libre

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk - Spanska

Tala

E
C
A
Muntlig produktion
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Muntlig framställning
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen
Strategier
Hur du kan förtydliga eller stärka budskapet i din kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra

Skriva

E
C
A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t ex brev och meddelanden
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen
Strategier
strategier för att förstå texter
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra

Läsa

E
C
A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser

Lyssna

E
C
A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs
Du kan förstå innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar
Strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: