Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2016-09-12 13:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi ska arbeta med att läsa och diskutera ett flertal noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska textdrag.
Grundskola 8 Svenska
Vi ska arbeta med att läsa och diskutera ett flertal noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska testdrag.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta området ska du kunna:

 • veta hur en novell är uppbyggd.
 • ha läst och diskuterat ett antal olika noveller.
 • skriva en egen novell som följer novellens typiska testdrag.
 • visa att du kan använda grundläggande stavningsregler och skiljetecken.

Uppgifter

 • Undervisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Noveller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,
enkel textbindning
utvecklad textbindning
välutvecklad textbindning
samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
samt väl fungerande anpassning till texttyp,
språkliga normer och strukturer.
språkliga normer och strukturer.
språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: