Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG och min kompis

Skapad 2016-09-12 13:27 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Anledningen till att vi valt att arbeta och fördjupa oss i detta tema, beror på att efter vår observation av barngruppen, har vi uppmärksammat deras intresse av att delge av sig själva samt att barnen är nyfikna på sina kompisar och var de bor. Vår tanke med vårt tema är att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin roll. Vi vill att barnen ska lära sig samarbete, gemenskap och öka sin självkänsla och utveckla sin identitet. På detta sätt tror vi att barnen får förståelse för varandra och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, språk, matematik, natur, socialt samspel och rörelse för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära sig om sig själv och sina familjer, därefter om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att diskutera, lyssna, pröva nya material, spana, beskriva, leka, undersöka, tänka och mycket, mycket mer. Alla barn kan vara med i ett tema men naturligtvis på olika sätt.

 

Vi jobbar med…

Självporträtt
Hur lång Är jag
Kroppen
Känslor
Mitt hus
Min familj
Kompisolen

 

Vi kommer även att arbeta mycket med vår värdegrund, för att det är viktigt med en god gruppanda, och att alla är justa kompisar mot varandra och andra. En trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att kunna tillägna sig någon kunskap.

Därför kommer vi arbeta med värdegrundsarbetet parallellt med temat ”JAG och min kompis’’

”Värdegrunden uttrycker de etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten”.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: