Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdelning av tal 0-5

Skapad 2016-09-12 13:50 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Förmågor i fokus:

  • Förmåga att formulera och lösa problem
  • Förmåga att välja och använda lämpliga strategier och matematiska metoder

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning (0-5).
  • Addition och subtraktions egenskaper och samband samt användning i olika situationer (0-5).

Algebra

  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(ord och begrepp)

  • Matematiska begrepp som tallinje, tal, siffra, ordningstal, ental, tiotal, lika med, likhetstecken, addition, subtraktion, tillsammans.

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Taluppfattning och tals användning

  • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 i addition och subtraktion.

Algebra

  • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknets på ett fungerande sätt.

 

Genomförande:

arbeta med olika konkret material för uppdelning av tal, addition och subtraktion och likhetstecknet.

arbeta med skolplus, titta på livet i mattelandet.

ha genomgångar

arbeta med olika typer av uppgifter

arbeta enskilt, parvis och gruppvis

 

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

delta aktivt på genomgångarna och visar förståelse för när man ska använda addition och subtraktion 0-5.

visar förståelse för att dela upp talen 0-5 på olika sätt.

Vi kommer att bedöma genom samtal, skolverkets bedömningsmaterial i matematik och för- och eftertester.

Bedömningsverktyg:

Diagnoser ur ”Förstå och använda tal” (Alistair MacIntosh)

Lokala tester

Skolverkets bedömningsmaterial i matematik

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: