Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys lå16/17

Skapad 2016-09-12 13:52 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:


Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretiserade mål


 • Kunna titta på bilder, beskriva dem och skapa egna uppfattningar om vad bilderna har för budskap.
 • Kunna föra samtal om olika bilder och ha ett öppet sinne för olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunna resonera om bilder och kunna förklara varför du tänker som du gör.
 • Kunna koppla det du ser till annat du sett, hört och upplevt. 

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans och individuellt välja ut och titta på olika typer av bilder. Vi kommer att prata och diskutera om bildernas innehåll och budskap. Ofta kommer du att få utgå från dina egna tankar, vad du tycker att bilderna förmedlar. Tillsammans kommer vi att prata om vad det är som gör att bilderna uppfattas på olika sätt och hur bilder används för att föra fram olika känslor och åsikter.


Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta muntligt i gruppdiskussioner och samtal. Du visar också dina kunskaper i skriftliga moment genom att svara på frågor och följdfrågor. 

Uppgifter

 • test

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild med rubriker

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Jag har numrerat samtliga kunskapskrav och satt rubriker. Detta är för att det ska bli lättare att känna igen dem i olika planeringar. Siffrorna betyder alltså inte att något har fallit bort utan det är kunskapskrav som inte behandlas i detta arbetsområde.
E
C
A
8. Tolka
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9. Begrepp
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: