Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English åk 3

Skapad 2016-09-12 14:31 i Holstagårdsskolan Helsingborg
PP:n är baserad på Lgr 11 samt exempel på PP Mall lgr 11 från Kunskapsstaden.
Grundskola 3 Engelska

Time for English! Språket är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket omger oss i vardagen. Kunskaper i engelska ökar dina möjligheter att ta del av det engelska språket runt omkring dig. Du kommer att träna dig på att tala och lyssna på engelska på många olika sätt. Let's go!

Innehåll

PP Engelska åk3

Undervisningens mål

Du kommer att få utveckla dina kunskaper i engelska så att du kan förstå, skriva och läsa enklare fraser och texter samt tala med hjälp av vardagliga ord och uttryck. Du ska få träna på din förmåga att kommunicera med hjälp av det engelska språket.

Vid vår gemensamma planering önskade barnen att få läsa mer engelska. De ville även dramatisera samt utöka sitt engelska ordförråd. Barnen vill att vi leker lekar där de tränar sin engelska. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Detta kommer vi att arbeta med

För att du ska få möjlighet att utveckla din engelska i tal och skrift kommer du att få:

 • lyssna på sagor och berättelser

 • sjunga sånger

 • leka enklare lekar

 • dramatisera

 • läsa och skriva enklare ord och texter

 • Vi kommer att titta på program från UR, där vi tittar på engelskspråkiga traditioner. Programmen är på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Detta kommer bedömas

 • hur du förstår talad engelska
 • hur du läser enklare ord och fraser
 • hur du skriver enklare ord och fraser
 • hur du uttalar enklare ord och fraser

Matriser

En
Bedömningsmatris 1-3 engelska. Tala, skriva, samtala, lyssna och läsa

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Tala
Kan säga några familjeord (t ex mother, father, brother and sister) Kan räkneorden 1-10
Kan säga flera släktord Kan räkneorden 1-20
Vågar prova enkla meningar
Kan berätta något om sig själv
Skriva
Kan skriva räkneorden 1-10
Kan skriva räkneorden 1-20
Kan skriva enstaka ord
Kan skriva enkla meningar
Samtala
Kan säga enkla hälsningsfraser
Kan föra ett samtal med enstaka ord
Kan ställa och svara på enkla frågor
Kan föra ett enklare samtal med en kamrat
Lyssna
Kan lyssna aktivt
Förstår enstaka ord
Förstår enkla korta meningar
Förstår innehållet i en enkel uppläst text
Läsa
Läser enstaka ord
Läser och förstår enstaka ord
Kan läsa enkla korta meningar
Kan läsa och förstå innehållet i en lättläst bok ex Big books/Albinserien
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: