Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WCP Film

Skapad 2016-09-12 14:40 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F
WCP-filmer om kandidaterna v 35-39 Uppdraget består i att göra en informationsfilm (slutprodukt ca 3 min) om en kandidat till WCP. Filmen ska visa varför man ska rösta på just denna kandidat. Ha med fakta om problemet, vad personen har åstadkommit och varför det är viktigt. Skriv även en sammanfattning på 1 sida om er kandidat. Filmen ska visas för skolans elever så att alla elever på vår skola (10-18 år) kan bestämma vem de ska rösta på. Filmerna och texten ska vara klara senaste 27/9. Ni kan använda er av tidningen ni fått för att hitta fakta. Ni har också möjlighet att använda digitala källor som http://worldschildrensprize.org/#&panel1-2. På musiken kommer ni att få lära er spela musik som ni också ska ha med i era filmproduktioner.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

Centralt innehåll

 

Svenska/Sva

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska. (Sva)
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.Kunskapskrav  
 • Svenska/Sva
 •  
 •  
 • Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
 • Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
 • Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument
 • Använda språkliga strategier (Sva)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: