Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A+4B

Skapad 2016-09-12 15:32 i Knutsbo skola Ludvika
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik
Grundskola 4 Matematik

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm) och volym (ml,cl,dl,l). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi kommer att ha muntliga genomgångar enskilt eller i grupp. Vi kommer att arbeta med konkret material enskilt eller grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, och i grupp. Vi kommer att arbeta med bok och på Ipad. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden.Du får träna på:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • från bråk till decimaltal
 • tiondelar
 • hundradelar
 • decimaltal
 • negativa tal
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem och förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • längdenheter
 • viktenheter
 • volymenheter
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • avrundning
 • diagram

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: