Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i Skåne

Skapad 2016-09-12 15:53 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)

Under höstterminen 2016 kommer du tillsammans med din klass att göra en teoretisk resa genom vårt vackra landskap.

Varje onsdag på Skolan val går vi ut på promenad och samlar på oss meter, km och mil. Dessa mil tar oss sedan runt till olika platser i Skåne.

Innehåll

Undervisning:

• Vi arbetar både enskilt och i grupp,

• Vi arbetar med kartor och karttecken,

 • Vi har diskussioner i storgrupp.

• Vi läser och skriver faktatexter,

• Vi ser på film,

• Vi avslutar med att varje elev enskilt eller i par får göra en presentation av valfri stad i Skåne.

Bedömning:

Efter avslutat arbete ska du:

• Känna till Skåne, på kartan.

• Känna till våra vanligaste städer och platser i Skåne.

• Söka information i böcker, internet och broschyrer, och utifrån denna information skriva egna faktatexter och göra egna bilder.

• Vara aktiv och intresserad under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Skåne

Karta

På väg att kunna
Kan
Jag vet var Skånes största städer finns på kartan.
Jag har kännedom om Skånes landskapsgeografi, d v s hur Skåne ser ut.
Jag kan de vanligaste kartsymbolerna.
Jag vet hur en karta är uppbyggd.

Faktakunskaper

På väg att kunna
Kan
Jag har kunskap om några om Skånes städer.
Jag känner till några av Skånes sevärdheter.
Jag känner till några typiska skånska seder och traditioner.

Faktasökning

På väg att kunna
Kan
Jag har kunskap om hur jag söker fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: