Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-09-12 17:29 i Skolan Lär Grundskolor
Mall med rubriker och kommentarer kring vad vi skriver under varje avsnitt.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll i matematikundervisningen under åk 1.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Konkretisering

Du ska få lära dig :

 • talen upp till 20
 • veta vad räknesätten addition och subtraktion innebär
 • att muntligt förklara hur du löser en uppgift. tex berätta en räknehändelse
 • att dela upp talen i enheter
 • talkamraterna
 • forma siffrorna upp till 10
 • likheter och likhetstecknets betydelse
 • ordningstalen upp till 20, tex benämna datum i kaldendern
 • ordna föremål i turordning
 • udda och jämna tal
 • dubbelt och hälften
 • enkla geometriska mönster och dess egenskaper
 • geometriska former:cirkel,triangel,rektangel,kvadrat,fyrhörningar samt deras inbördes relationer
 • symmetri i bilder och i naturen och hur det konstrueras.
 • jämföra och uppskatta tid och längd
 • tolka enkla diagram
 • klockan , hel och halvtimme

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta med praktiskt material ute, i klassrummet och på skolgården.
 • använda vårt digitala verktyg, Smartboarden.
 • prata matematik och problemlösning
 • arbeta i Matematikboken.

Bedömning

Din förmåga att:

 • forma siffrorna åt rätt håll
 • para ihop talkamraterna
 • förstå vad likhetstecknet betyder.
 • använda och benämna ordningstalen upp till 20
 • förstå och förklara udda/ jämna tal
 • förstå och förklara begreppen dubbelt/hälften
 • räkna med addition i talområdet upp till 20
 • räkna med subtraktion i talområdet upp till 20
 • avläsa och tolka ett enkelt diagram
 • att fortsätta och kunna fortsätta ett påbörjat mönster
 • förstå hur symmetri konstrueras
 • jämföra och uppskatta tid
 • förstå klockan: hel och halvtimmar
 • muntligt förklara hur du löser en uppgift.tex räknehändelser och skriva det på "mattespråket"
 • namnge och känna igen de fyra geometriska formerna:cirkel,kvadrat,rektangel och triangel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: