👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 ht-17

Skapad 2016-09-12 18:08 i Freinetskolan Mimer Freinet
Idrott och hälsa i åk 1 ht-15
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Bedömning - vad och hur

Du kan delta i lekar, spel och idrotter

Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö

Du deltar i danser och rörelser till musik

Du förstår och visar hänsyn vid natur och utevistelser

Du kan orientera i vår närmiljö med hjälp av en enkel karta.

Du duschar och byter om när vi har idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris för bedömning i idrott och hälsa åk 1 ht-16

Idrott och lekar
 • Gr lgr11
 • Idh
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Musik och rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor.
Jag kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.