Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 ht-17

Skapad 2016-09-12 18:08 i Freinetskolan Mimer Freinet
Idrott och hälsa i åk 1 ht-15
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Bedömning - vad och hur

Du kan delta i lekar, spel och idrotter

Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö

Du deltar i danser och rörelser till musik

Du förstår och visar hänsyn vid natur och utevistelser

Du kan orientera i vår närmiljö med hjälp av en enkel karta.

Du duschar och byter om när vi har idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris för bedömning i idrott och hälsa åk 1 ht-16

Idrott och lekar
 • Gr lgr11
 • Idh
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Musik och rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor.
Jag kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: