Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 3 Livscykler och näringskedjor

Skapad 2016-09-12 19:07 i Skinnefjällsskolan Härryda
Vi ska arbeta med växter och djurs livscykler och enkla näringskedjor. Artbestämning av några träd, höstblommor och blommans delar.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi kommer att lära oss några höstblommor och blommans delar. Vi ska lära oss några växters och djurs livscykler. Vi kommer också att lära oss vad en näringskedja är och hur de kan ser ut i olika miljöer.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Vi kommer att gå ut i närområdet för att se vad som händer på hösten och artbestämma några vanliga blommor och träd. Vi kommer att lära oss om trädens och blommans delar och pollinering och fröspridning.

Vi lär oss några växter och djurs livscykler. 

Vi lär oss om några djur och hur de kan sorteras och grupperas.

Vi lär oss vad en näringskedja är genom att läsa texter, se filmer och genom samtal. Vi kommer också att jämföra olika näringskedjor.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp t ex ägg, larv, puppa och fjäril, producent - konsument - toppkonsument, stam, foderblad, kronblad, ståndare, pistill och märke, löv och barr, pollinering, frukt/frö, livscykel, näringskedja
 • förklara biologiska samband
 • känna igen arter och gruppera dem
 • ställa hypoteser grundade på dina kunskaper

Bedömning - Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • ge exempel på några växters och djurs livscykler
 • förklara vad en näringskedja är och ge exempel på några sådana
 • kunna namnge några träd, blommor och deras delar.
 • kunna förklara vad som händer i naturen på hösten
 • känna till några djurgrupper och vad som kännetecknar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: