Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2016-09-12 19:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läsning med fokus på flytt och förståelse. Planerings och bedömningsmatriser ingår via länken.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Läsning med fokus på flytt och förståelse. Planeringsmatris inkluderad + själbedömningsmatris som är även kamratbedömningsmatris.

Innehåll

Mål

* Träna lästeknik

* Träna bokstäver (framförallt dubbelvokaler och v, f och w) 

* Stanna vid komma och punkt

* Öka läsglädje

* Träna läsa med berättarröst

* Öka ordförrådet

* Träna läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar

* Träna uttrycka åsikt/känslor om berättelser.

 

Lektionsplanering

....... enligt planeringsmatrisen (bedömningsmatris med mål inkluderad).

 

Material

berättande texter, barnböcker

 

Nyckelord i planeringen

Diagnos, klargöra mål för eleven, inkludera mål i självbedömningen, kamratbedömning, läsa tillsammans, återkoppling till lärare, synliggör lärandet, elevinflytande.

 

OBS: Självbedömningsmatirs på svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: