Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter: Tidningsartiklar

Skapad 2016-09-12 19:36 i Tjärnaängskolan Borlänge
Det finns flera olika sorters texter. I det här arbetsområdet ska du få lära dig vad som kännetecknar en tidningsartikel och hur den uppbyggd. I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen tidningsartikel.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

I det här arbetsområdet kommer du att få jobba med tidningsartiklar på olika sätt. Du kommer att få lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd och hur den är skriven. Du kommer att få lyssna på genomgångar, diskutera, arbeta enskilt och i par med uppgifter i Zick Zack samt som avslutning skriva en egen artikel där du kan visa vad du lärt dig. Du kommer också att få välja en tidningsartikel att redovisa för klassen.

 

Innehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna berätta om de språkliga drag en tidningsartikel har.
 • kunna skriva en artikel med rubrik, ingress och brödtext.
 • kunna använda verbformerna presens och preterium.
 • kunna återge vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal.
 • kunna bedöma din egen och andras texter.
 • kunna skilja på fakta och åsikt.
 • kunna begreppen rubrik, ingress, brödtext, presens, preterium, direkt och indirekt tal.
 • kunna göra en kort redovisning av en tidningsartikel.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar.
 • studera och diskutera tidningsartiklar.
 • Läsa tidningsartiklar utan rubrik  och döpa artiklarna.
 • Läsa tidningsartiklar och skriva en ingress
 • arbeta med uppgifter i boken Zick Zack.
 • skriva en egen tidningsartikel.
 • göra en redovisning inför grupp.
 • Träna på språkliga pådrag så som

-tidssambandsord

-verb i preteritum

- direkt och indirekt talBedömning

 När jag läser din tidningsartikel kommer jag att bedöma:

 • strukturen/layouten med rubrik, ingress mm.
 • språkliga drag såsom direkt/indirekt tal, tempusform mm.

Uppgifter

 • Redovisning av hur en tidningsartikel är uppbyggd

 • Redovisning av hur en tidningsartikel är uppbyggd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: