Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy vecka 37-42

Skapad 2016-09-12 20:57 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi tittar på en fantasyfilm, läser och skriver utifrån genren.
Grundskola 7 Svenska

Vi kommer under detta tema att studera vad som är utmärkande för genren fantasy. Ni kommer att få se exempel, tal del av genomgångar och delta diskussioner.

Innehåll

Innehållet

Den här kursen är uppdelad i tre områden. Detaljer om uppgifterna samt länkar till material hittar ni i iTunes U, men kortfattat kan man säga att du kommer att:

 1. Lära dig hur man analyserar film och text
 2. Lära dig dragen i en genre
 3. Presentera en berättelse i annan form än skrift.

 

Under arbetet kommer ni att få:

 • Redovisa dina kunskaper om genrerna,
 • Låna och läsa en bok som tillhör någon av genrerna,
 • Redovisa boken du läst inför klassen,
 • Skapa en scen som representerar någon av genrerna och redovisa den för klassen.

Tidsplan:

Vecka 37: Introduktion, film. Välj bok!

Vecka 38: Diskussion utifrån film. Genomgång: genus. Påbörja faktaarbetet om fantasy.

Vecka 39: Avsluta faktaarbetet. Påbörja författarporträttet.

Vecka 40: Avsluta författarporträttet. Påbörja Din berättelse.

Vecka 41: Avsluta din berättelse och skicka in den. Var beredd att presentera den.

Vecka 42: Gör din bokanalys. Skicka in i slutet av veckan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: