Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 hösten 2016

Skapad 2016-09-12 21:06 i Herrestadsskolan Uddevalla
Grundskola 3 Matematik
Matematik har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med positionssystemet, algebra, olika strategier för huvudräkning samt digitaltid. Detta kommer vi att göra under veckorna 34-51. Vi kommer att arbeta med Koll på matematik kapitel 1-3. Eleverna kommer att få ett skriftligt test på varje område.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

Problemlösning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lösa problem
Eleven skall kunna lösa elevnära matematiska problem, samt kunna skapa egna räknehändelser.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt
Eleven skall visa skriftligt hur den löser uppgiften steg för steg, samt skriva ett svar.
Eleven beskriver tillvägagångssätt.

Begrepp och uttrycksformer (matematiskt språk)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Känna till matematiska begrepp
Eleven skall kunna känna till begreppet algebra och hur man arbetar med bokstäver i tal, ex 1+y=7
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriva matematiska begrepp
Eleven skall kunna visa hur den löser uppgiften på ett korrekt sätt. Med hjälp av +, -, =.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Naturliga tal
Eleven skall kunna talpositionerna ental, tiotal, hundratal och tusental.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relationer samt genom att dela upp tal.

Matematiska metoder

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Beräkningar
Eleven känner till tankesättet att förändra tal som en strategi då det gäller addition och subtraktion samt algoritmer.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Huvudräkning
Eleven har räknat med addition och subtraktion.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Tid
Eleven skall kunna klockan i digitaltid.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: