Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandor slash Ida

Skapad 2016-09-13 07:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Förstå, analysera och reflektera kring skönlitteratur
Grundskola 9 Svenska
Vi läser boken "Sandor slash Ida" och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

 • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan förhålla dig till personen/personerna i boken utifrån egna erfarenheter, tankar och åsikter
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap, ämnen boken tar upp samt hur historia och samhälle har präglat bokens innehåll
 • kan planera och ta ansvar för din läsning och fullfölja tillhörande uppgifter både i och utanför klassrummet

 

Undervisning

Ni kommer att läsa både på lektioner och hemma. Varje vecka kommer vi stämma av och prata och diskutera boken, handling och karaktärer. Ni ska sedan skriftligt svara på frågor om boken. När vi är klara med detta ska vi se filmatiseringen av boken och därefter jämföra bok och film.

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken
 • din förmåga att resonera/dra slutsatser kring vad som har präglat boken och hur författaren har blivit påverkat av sin miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Du förklarar på ett enkelt sätt och drar till viss del slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett utvecklat sätt och drar relativt välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulturella aspekter.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt och drar välutvecklade slutsatser kring hur boken har påverkats av samtida historiska och kulutrella aspekter.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens, och filmens, tydligt framträdande budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens, och filmens, tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens, och filmens, tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: