Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2016-09-13 07:53 i Tjärnaängskolan Borlänge
Zickzack skrivrummet instruerande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Du ska få lära dig att skriva en tydlig och enkel instruktion. 

Vi kommer att arbeta med detta under v.38-39.

Innehåll

Syfte och förmågor

 
Kommunikativ förmåga - formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Begreppsförståelse - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Metakognitiv förmåga - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/välja och använda språkliga strategier

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Vi ska arbeta med Zickzack-boken och lösa arbetsblad samt praktiska uppdrag utifrån instruktioner. 

Arbetssätt.

Arbete i grupp/par/individuellt

Bedömning

 Jag kommer bedöma din förmåga

Kommunikativ förmåga - hur du formulerar och kommunicerar i tal och skrift


Begreppsförståelse - att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att skriva en instruerande text


Metakognitiv förmåga - att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Och att du kan välja och använda språkliga strategier på rätt sätt

 

Dessa saker kommer bedömas:

- Rubrik
- Listan
- Arbetsgången
- Språket
- Bilderna

Dokumentation

När de fyra stegen är färdiga kommer du att få skriva en egen instruerande text där du ska uppfylla bedömningskriterierna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: