Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt val i butiken

Skapad 2016-09-13 08:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap
Syfte Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll

Planering tema ”Mitt val i butiken!”

Syfte

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

 

Centralt innehåll

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

 

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

 

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 

Kunskapskrav

 

E

C

A

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 

 

 

 

Tidsplan

Lektion 1 –  Vi jämför och undersöker produkter utifrån smak/kvalité, pris och miljöpåverkan. Alla motiverar sedan sina val.

 

Lektion 2 – Vi ser klipp om ekologisk/icke ekologisk mat och undersöker sedan om det skiljer i pris att köpa ekologisk mat istället för icke ekologisk. Utifrån det motiverar ni om ni hade valt att köpa ekologiskt/icke ekologiskt.

 

Lektion 3 – Vi fortsätter arbetet från föregående lektion + miljömärkningar av produkter/livsmedel

 

Lektion 4 – Transport av livsmedel

Vi jämför produkter/livsmedel från Sverige med utländska produkter/livsmedel

 

Lektion 5 – Repetition, påbörja inlämningsuppgift "Mitt val i butiken"

 

Lektion 6 - Fortsätta med "Mitt val i butiken"

Inlämning senast 7/10

Uppgifter

  • Mitt val i butiken

  • Inlämning: Mitt val i butiken

  • Mitt val i butiken

  • Mitt val i butiken

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: