Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-09-13 09:55 i Gunnebo förskola Haninge
Förskola
Projektet är kopplat till Bygga Drömvär(l)den. Det här året kommer vi att jobba med vatten. Vi tycker att det vore intressant att få höra vad barnen har för erfarenheter kring vatten. Vatten finns i olika former och ser olika ut beroende på var man befinner sig. Vi kommer att starta med att ge barnen en sommaruppgift där de ska ta med en flaska fylld med vatten från en valfri plats de varit på under sommaren.

Innehåll

Bygga Drömvär(l)den

Att göra ett upplägg för ett projekt . Planering av projektet på planeringsdagen vi hade i juni. Vi utgår ifrån dessa frågor och besvarar dem:

 • Hur skall ni starta upp projektet på konkret nivå vid terminsstart dvs. inskolningar utifrån ert valda projekt (hållbarhet, naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen)?.

Vi ger barnen en sommaruppgift: Vid terminsstart får barnen ta med en flaska som de fyllt med vatten från valfri plats under sommaren. (max 33 cl flaska.) Vi fokuserar på området naturvetenskap. De får sedan berätta om sitt vatten, var det kommer ifrån mm.

 

 • Vad kan bli intressant ingång för just vår barngrupp – formulera syfte med projektet. Varför ska vi göra det här? Formulera egna ställningstaganden. Vilka värden har vi tagit ställning för och vill utforska i vår praktik med barnen? (demokrati, solidaritet, fantasi, kreativitet, att våga drömma, ett lugnare tempo, bli en del av det nya Haninge som växer fram och den moderna barndomen). Vad har barnen med sig sedan tidigare? Hur kan vi använda det?

Våra barn är vana vid fri tillgång till rent vatten och ser det som en självklarhet att det finns vatten och att vattnet är drickbart. Vi tvättar och badar i det. Håller oss rena. Vi lagar mat med vattnet. Det är en väldans slöseri med resurser.

 

 • Varför ska vi göra det här? Vad är vårt syfte? Vi vill att barnens ska bli medvetna om jordens resurser och att det kan se olika ut på olika platser. Något som är självklart för oss kanske inte är det för andra människor.

Vi känner att solidaritet, den moderna barndomen, demokrati är värdeord vi är nyfikna på. Vi börjar med den moderna barndomen.

Vi tror att barnen har olika erfarenheter. De kan komma från olika länder, rest mycket eller mest varit i Sverige. Vi är nyfikna på hur dessa erfarenheter ser ut. Utefter det kommer går vi sedan vidare hur vi kan använda oss av deras erfarenheter.

 

 • Hur skall ni ta hand om sommargåvan som barnen tar med sig, behövs något material etc.?

Vi kommer att bevara vattnet de tar med sig. Barnen kommer att få berätta var de hämtat sitt vatten: När? Var? Hur? Vad de gjorde på den platsen?

Vi önskar två hyllor uppsatta vid fönsterna där vi kan ställa vårt utforskande material.

 

 • Ska barnen dokumentera på något sätt? Vilka olika språkliga uttryck ska de få möjlighet att använda i sitt eget dokumenterande?

Under sommaren kan de få skriva om sitt vatten och gärna ta ett fotograf på platsen de hämtade vattnet på. Vi följer sedan upp och gör en dokumentation här på det barnen berättar för oss. Text, bild och verbalt språk.

 

 • Hur kan ni öka dialogen med familjerna där de kan lämna egna reflektioner och tankar (vitt papper, whiteboard, post-it-lappar eller dyl.)?

Genom sommargåvan har vi tagit första steget att öka dialogen med familjerna och göra de mer delaktiga. Vi planerar även att sätta upp någon insalingsmapp/minibrevlåda eller dylikt där föräldrarna kan lämna egna reflektioner och tankar.

 

 • Hur kan ni organisera utifrån ett projekterande under hela dagen tex. lunch?

Ha ämnet vatten uppe under dagarna, ”bordspratarna” benämner vatten i olika former ånga, droppar mm, ordbilder med vatten, Vatten till lunchen, vattenljud i olika stationer. Lyssna på vatten utomhus.

Vattenstationer på avdelningen. Vi tänker kring miljön.

Vatten lek i rännan i tvättrummet, vattenstation inne på avdelningen i byggrummet, i samlingsrummet,

 

 • Hur skall ni förbinda processer inne och ute?

Vi tänker oss att vi tar med oss våra tankar om vatten ut. Att de har tillgång till vatten ute i ett undersökande syfte.

Vad kan vi hitta för vatten utomhus på vår gård/i området? Det blir vår undersökande fråga utomhus i höst.

Dagsstruktur för projekterande? Vi tänker oss att vi jobbar i halvgrupper med projektet så att vi kan ha en som dokumenterar och en som håller i aktiviteten. Vi kommer att vara utomhus en del i dessa halvgrupper och gå iväg till olika platser. Vi lyssnar och tar in omgivningen. Hör vi något vatten i skogen? Var tar vattnet vägen när regnar (kan vi fråga oss en dag när det är torrt i marken i skogen)?

 

Beställningar och miljötänk på avdelningen:

Vi ser över vad vi behöver för material och hur vi organiserar våra stationer på avdelningen.

 

Uppgifter

 • Reflektion oktober

 • Reflektion 11/11-16 Undersöka olika föremåls flytkraft

 • Reflektion 30/11

 • Reflektion januari: Refeltion tillsammans med barnen

 • Refletion februari Flyta sjunka i rör

 • Reflektion 22 februari 2017

 • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: