Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test - Kemi

Skapad 2016-09-13 10:32 i Provskola - grundskolan Alingsås
Alingsås kommunmall.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Här testar vi

Innehåll

Arbetsområde:

Vattnets egenskaper

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara vad ytspänning är och beskriva övergången mellan vattnets olika former.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att förklara vad ytspänning är och beskriva övergången mellan vattnets olika former.

Undervisning:

 • Labbar
 • Läsa texter
 • Föreläsningar
 • Filmer
 • Enskilt arbete
 • Pararbete 

 

Uppgifter

 • Ytspänning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
NO-matris årskurs 1-3

Naturorienterande ämnen

område
område
område
område
område
Året runt i naturen
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag känner till och kan namnen på några vanliga djur och växter i min närmiljö. Jag kan undersöka naturen och jämföra saker som finns i naturen med varandra utifrån egenskaper.
Jag kan sortera och artbestämma några vanligt förekommande arter.
Jag kan årstidernas namn och vet i vilken ordning de kommer. Jag vet att dagarna är längre på sommaren än på vintern. Jag vet vad som händer med växterna och djuren under de olika årstiderna, dvs livscykler. Jag kan också göra enkla observationer av de olika årstiderna
Jag kan ge exempel på några enkla näringskedjor genom att jag ritar och pratar om det.
Jag känner igen några av de vanligaste stjärnbilderna och jag vet vad de heter. Jag kan berätta/visa hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Jag kan lite om månens olika faser.
Natur och samhälle
 • NO  1-3
Jag förstår vikten av att vi människor sorterar olika föremål rätt och lämnar saker till återvinning så att de källsorteras.
Jag förstår hur människans beteende påverkar vår natur och jag vet att vi människor är beroende av att naturen mår bra.
Jag känner till allemansrätten och visar att jag förstår vad jag får göra när jag vistas i naturen och gör olika undersökningar eller bara upplever naturen.
Jag förstår sambanden mellan några ekosystem i min närmiljö.
Kropp och hälsa
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan namnen på de viktigaste kroppdelarna, jag vet var de sitter och hur de fungerar.
Jag vet vad jag och min kropp behöver för att må bra.
Jag kan använda mig av mina sinnen för att uppleva min omvärld.
Jag kan berätta lite om hur olika arter fortplantar sig.
Kraft och rörelse
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag har provat på tyngdkraftens egenskaper genom att göra enklare undersökningar och jag kan samtala om detta.
Jag har provat på olika undersökningar av friktion och jag kan påverka exempelvis farten genom att använda olika material.
Jag kan balansera på olika vis. Jag kan hitta tyngdpunkten på olika föremål.
Jag förstår hur jag med hjälp av kropp kan påverka balans och tyngd.
Material i vår omgivning
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan sortera olika material och jag beskriver olika materials egenskaper.
Jag vet att vissa material flyter och vissa sjunker. Jag vet att vissa material är magnetiska samt att vissa leder till exempel värme bättre än andra.
Jag kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och jag relaterar det till egna iakttagelser.
Jag vet att föremål har tillverkats av olika material genom tiderna.
Ämne i vår omgivning
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag vet att vatten har olika form vid olika temperaturer. Jag har gjort olika undersökningar av vattnets olika former. Jag har gjort något experiment med stelning och smältning.
Jag vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns. Jag kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser.
Jag vet att vissa saker löser sig i vatten och vissa saker blandas med vattten. Jag kan dela upp en blandning igen.
Berättelser om natur och naturvetenskap
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag känner till olika sagor och bilder som handlar om naturen och människan.
Jag känner till upptäckter som människor gjort och hur de har påverkat oss.
Jag känner till livets utveckling och anpassning till olika förändringar genom tiderna.
NO metoder och arbetssätt
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag tar initiativ och utför mina undersökningar och experiment aktivt.
Jag kan förklara så att andra förstår utifrån det jag har undersökt.
Jag kan använda mig av olika redskap för att upptäcka naturen.
Jag kan använda mig av olika sätt för att ta reda på det jag undrar över.
Jag kan dokumentera med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: