Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan - en källa till kunskap

Skapad 2016-09-13 11:44 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Vi läser om väderstreck, skala, karttecken, gradnät, olika slags kartor och vad man kan använda dem till.
Grundskola 4 Geografi

Kartor är förminskade bilder av verkligheten som kan ge mycket kunskap om vår planet.

De visar var det finns skog och berg, sjöar och hav, höjder och djup. De visar var det bor människor eller inga alls. De visar vad städer heter och var gränserna går mellan länder. Och du kan räkna ut avstånd med hjälp av kartans skala.

Kartor finns i kartböcker och på internet och med hjälp av dessa kan du undersöka världen omkring dig.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.  

Det här kommer du att få undervisning om:

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Det här ska du lära dig:

 • Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för resonemang om olika källors användbarhet.
 • Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få genomgångar om kartan, kartans tecken och symboler, de fyra väderstrecken.
Du kommer att få öva på centrala begrepp (viktiga geografiska ord).
Du kommer att få öva praktiskt på att använda karta.
Du kommer att få läsa texter om kartan.
Du kommer att få se på film om kartan.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

I slutet av arbetet visar du vad du kan genom ett prov.

Du ska kunna:

 • visa väderstreck på en karta,
 • veta hur berg, vatten, åker och skog ser ut på en kartbild,
 • använda geografiska begrepp så som skala, väderstreck, öster, väster, söder, norr, förminskning, förstoring, längdgrad, breddgrad, register, polcirkel, ekvator, tematisk karta,
 • hitta orter med hjälp av kartbokens register,
 • förstå att kartor är olika med olika syften,
 • förstå att olika kartor är förminskade olika mycket,
 • kunna använda kartor för att få reda på önskad information och faktakunskap. T ex kunna beskriva om Göteborg eller Malmö ligger längst bort från Oskarshamn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: