Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass ht- 17

Skapad 2016-09-13 11:47 i Långåsskolan Falkenberg
Vi leker, undersöker och utforskar i matematikens värld.
Grundskola F Matematik
Vi undersöker, bygger och leker med matematiskt material . Vi utforskar matematiken i vår närmiljö. Vi tränar matematiska begrepp. Vi tränar på att utforska och reflektera över matematiska samband.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vi samtalar om matematiska begrepp, när, var och hur vi använder de i vår vardag.

Vi räknar för varandra i både lek och spel.

Vi samtalar om turtagning, regler i lek och spel.

Vi samtalar om problemlösning.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar:

 • Geometriska former: cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
 • Tärningens sidor, antal prickar och spel med tärning
 • Sortering: störst, minst, färg, form
 • Mönster
 • Lägesord: framför, bakom, bredvid, under, över, på osv.
 • Första, sista, i mitten
 • Talen 1-5 och 6-10
 • Begrepp:  fler, färre, dela lika.
 • Antal: dubbelt- hälften
 • Ordningstal: 1:a, 2:a, 3:e osv
 • Symmetri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: