Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Närmiljön och kartan ht 2016

Skapad 2016-09-13 12:39 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Tema Närmiljön och kartan. Veckorna 34-38 Lgr sidan 159 .Undervisningen i geografi ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • göra analyser av geografisk data i närmiljön
 • Kunskaper
 • använda några av geografins begrepp: natur- och kulturlandskap, topografisk karta, tematisk karta, mental karta.
 • använda kartor

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Hur väl du använder kartan
 • resonemang om sambandet mellan natur- och kulturlandskap
 • Dokumentationen: diagram och film.
 • Om du använder rätt begrepp

 

 • Hur
 • Lärare bedömer kontinuerligt hur du använder begrepp i tal, skrift och film.
 • Läraren bedömer kontinuerligt hur du använder kartan och hur du resonerar om natur-och kulturlandskap
 • Kamratbedömning och självbedömning på filmen

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • kartans uppbyggnad
 • Begrepp natur- och kulturlandskap, topografisk karta, tematisk karta och mental karta
 • Dokumentation av undersökning och analys
 • Diagram
 • Arbetsformer
 • Film sli.se "Kartan, begrepp och symboler Ca 11minuter
 • inläsningstjänst
 • Läsa och rita kartor
 • diskutera- samtal om begreppen (läsa och skriva)
 • fotografera
 • undersöka
 • Dokumentation, diagram - undersökning och analys
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Kamratbedömning och självbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: