Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 7, Magic JL

Skapad 2016-09-13 12:41 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Arbete kopplat till läromedlet Magic 7.
Grundskola 7 Engelska
Som en del av undervisningen kommer vi under terminen att arbeta med delar av läromedlet Magic 7. Arbetet kommer innefatta Classbook, Workbook och Word Trainer. Utifrån skönlitterära böcker, film och annan media kommer det även att göras fördjupningar med inriktning mot områden som behandlas i läromedlet.

Innehåll

SYFTE

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske av

- hur du muntligt formulerat dig på engelska genom att läsa, berätta och delta i samtal och diskussioner.

- hur du visar på din förståelse av texter från olika media genom att kunna återberätta, reflektera kring och agera utifrån innehållet.

- hur du i olika sammanhang och för olika syften uttrycker dig i skrift samt hur du kan bearbeta och gör förbättringar av dina texter.

- hur du kan redogöra för några företeelser i engelskspråkiga länder och göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Bedömningen sker genom att du under lektionerna deltar aktivt i gemensamma uppgifter där vi läser, samtalar, diskuterar och redovisar. Du genomför även individuella arbetsuppgifter som redovisas för din lärare och du deltar i uppföljningen av uppgifterna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under terminen att arbeta med ett urval av kapitlen i läromedlet Magic 7. Vi kommer att läsa och lyssna till texter, vilka vi sedan bearbetar genom exempelvis översättning, samtal och diskussion. Kopplat till texterna kommer det att finnas övningar i Workbook som vi arbetar med. Övningarna kommer även att beröra språkbyggnad. Undervisningen kommer också att innehålla inslag där vi tittar på film och använder oss av media från andra källor.

Vi kommer under arbetet även att genomföra fördjupande arbetsuppgifter där du under processen får öva dig att i tal och skrift redovisa, diskutera och kommentera. En inledande fördjupning kommer att göras kring Australien.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper samt i vissa fall även enskilt. Du förväntas delta aktivt under lektionerna,

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: