Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Grej Of The Day" (GOTD)

Skapad 2016-09-13 12:59 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Med ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning genom mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller "GOTD".
Grundskola 4 – 5

"Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt"". (citat Micke Hermansson, grundare av GOTD)

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Konkretisering av mål

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer, vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan. Lektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar i sig till att eleven i flera av skolans ämnen, utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga.

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Lärarna berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok enligt en mall med stödord och liten bild (ledtråd, rubrik, nummer, basfakta; när, var, varför) 
Eleverna har den stående läxan att varje gång berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

På sikt finns även möjlighet för eleverna att hålla i egna GOTD.

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: