Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TYSKA åk 6 (2016/2017)

Skapad 2016-09-13 13:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Tyska i årskurs 6 - de första smakproven på ett nytt språk.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Vilka förmågor ska tränas?

De förmågor som ska tränas i åk 6 är (anpassade till årskursen):

 • muntlig förmåga
 • skriftlig förmåga
 • läsförståelse
 • hörförståelse

Undervisningen

Hur ska förmågorna tränas?

Muntlig förmåga: genom deltagande i klassrumsövningar, par- eller gruppsamtal (dialoger). Exempel är att kunna berätta om sig själv och sin familj eller andra personer, tala om hur man mår, berätta i vilken månad något infaller, berätta vad man tycker om eller inte tycker om, tala om kläder m.m.

Skriftlig förmåga: genom deltagande i individuella uppgifter (även hemuppgifter) som lämnas in för bedömning. Exempel är att skriva om olika personer, återberätta i kort form om en text ur boken. Även stavning av glosor kommer in i denna del.

Läsförståelse: genom deltagande efter att klassen läst en text/dialog, till exempel att kunna svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Hörförståelse: genom deltagande efter en avlyssnad text, till exempel genom att svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Det är väldigt viktigt att varje elev är aktiv på lektionerna och kommer väl förberedd till varje lektionspass. 

Bedömning

Vad? Det som bedöms är dels den muntliga insatsen på lektioner, genom besvarande av frågor, deltagande i samtal osv. Sedan bedöms också uppgifter som lämnas in i skriftlig form, t.ex läxförhör eller gjorda uppgifter.

När? Bedömning sker kontinuerligt i matrisen nedan under terminens gång. Vissa delar är inte ifyllda från början, men bedömning kommer. Andra delar får nya bedömningar när det skett en förändring. Det kan också tillkomma matriser på enskilda uppgifter. 

Betyg? Bedömning i form av betyg förekommer inte i åk 6. Bedömningen här ger istället information om vilka styrkor och svagheter man har så att man kan arbeta på att skapa en så stabil grund i tyskan som möjligt inför högstadiet.

Matriser

M2
TYSKA åk 6

MUNTLIG FÖRMÅGA

Nivå 1
Ej deltagit
Nivå 2
Behöver träna mycket mer
Nivå 3
Behöver träna lite mer och/eller repetera
Nivå 4
Behöver repetera för att inte glömma
Uttal
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Begripligt uttal. Många ljuddelar i språket uttalas ännu inte rätt.
Relativt tydligt uttal. De flesta ljuddelar uttalas rätt
Tydligt uttal. Uttalet blir rätt.
Prata själv
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan uttrycka sig med enstaka ord ur boken.
Kan uttrycka sig med givna fraser och meningar ur boken.
Kan formulera enkla egna sammansatta fraser och meningar.

SKRIFTLIG FÖRMÅGA

Nivå 1
Ej deltagit
Nivå 2
Behöver träna mycket mer
Nivå 3
Behöver träna lite mer och/eller repetera
Nivå 4
Behöver repetera för att inte glömma
Stavning
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Gör sig förstådd men gör många stavfel på kända ord.
Gör sig förstådd. Stavar oftast rätt på kända ord.
Gör sig lätt förstådd. Stavar i stort sett felfritt på kända ord.
Skriva eget
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan uttrycka sig med enstaka ord ur boken.
Kan uttrycka sig med givna fraser och meningar ur boken.
Kan formulera enkla egna fraser och meningar.

LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Ej deltagit
Nivå 2
Behöver träna mycket mer
Nivå 3
Behöver träna lite mer och/eller repetera
Nivå 4
Behöver repetera för att inte glömma
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan förstå enstaka vanliga ord och enkla fraser.
Kan förstå huvudinnehållet i en enkel text.
Kan förstå huvudinnehållet och uppfatta detaljer i en enkel text.

HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Ej deltagit
Nivå 2
Behöver träna mycket mer
Nivå 3
Behöver träna lite mer och/eller repetera
Nivå 4
Behöver repetera för att inte glömma
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan förstå enstaka vanliga ord och enkla fraser.
Kan förstå huvudinnehållet.
Kan förstå huvudinnehållet och uppfatta detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: