Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal-Svenska Krönika år 9

Skapad 2016-09-13 13:16 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss om vad en krönika är och hur man skriver en krönika.
Grundskola 9

Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Inte sällan är krönikan underhållande med drastiska exempel. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon, stort som smått i tillvaron. Nu ska du vara krönikör!

Innehåll

Syfte

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer under några veckors tid lära oss om krönikans typiska drag och uppbyggnad, läsa och diskutera olika krönikor samt skriva en egen krönika.

Redovisning

Du kommer att i grupp ge och få respons genom att ni samtalar om texterna, bearbeta din text för att i slutet av projektet lämna in din färdiga krönika.

Bedömning

Bedömningen grundas på:

din förmåga att med variation förmedla dina idéer i din text
din förmåga att förmedla upplevelser och känslor
din förmåga att skriva en krönika med en medveten struktur
din förmåga att variera ditt ordval
din förmåga att använda en varierad och korrekt meningsbyggnad
din förmåga att använda skrivregler på ett korrekt sätt, t ex styckeindelning och skiljetecken
din förmåga att kritiskt granska din egen text och ha förmåga att bearbeta och förbättra den

 

Uppgifter

 • Krönika

Matriser

Mal-svenska Krönika lgr11

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind-ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på skrivreglerna t.ex. punkt och stor bokstav, stavning, styckeindelning. Texten ska till stor del följa krönikans typiska drag. Du bör även vara säker på tempus och meningsbyggnad. Variera korta och långa meningar, samt ha en röd tråd i din text.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar, variera ord och använda ett mer avancerat språk.Texten ska följa krönikans typiska drag. Du har en tydlig röd tråd, struktur och texten är sammanhängande med väl fungerande övergångar mellan stycken.
Skriva
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade be-skrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du skriva/säga mer och motivera det du säger. Utveckla genom att förklara; Hur?Varför? Du behöver använda ett passande språk för texten och ha en inledning, mitt och avslut.
För att nå nästa nivå skriver/säger du mer och motiverar det du vill säga. Utveckla texten genom att förklara orsaker och konsekvenser. Du behöver använda ett välutvecklat och passande språk för texten och ha en tydlig inledning, mitt och avslut.
Skriva
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig¬het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Formativ respons
För att nå nästa nivå ska du kunna ge enkla tips och råd om hur en text ska kunna förbättras samt bearbeta dina egna texter självständigt och utifrån respons utveckla texten både vad gäller innehåll, språk och struktur.
För att nå nästa nivå ska du kunna ge utvecklade tips och råd om hur en text ska kunna förbättras samt bearbeta dina egna texter självständigt och utifrån respons utveckla texten väl både vad gäller innehåll, språk och struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: