Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 på Söderskolan

Skapad 2016-09-13 13:41 i Söderskolan Helsingborg
Matematisk planering år 1
Grundskola F – 1 Matematik
Du kommer att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • du ska kunna skriva siffrorna 0-9 och räkna talen 0-20.
 • du ska kunna talraden 0-20, hela tiotal, 10-100 och förstå positionssystemet. 
 • du ska kunna dela upp tal inom talområdet 0-10.
 • du ska kunna hälften, dubbelt, udda och jämna tal inom talområdet 0-10.
 • du ska kunna de matematiska symbolerna plus-, minus- och  likhetstecknet. 
 • du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • du ska lära dig grundläggande matematiska begrepp
 • du ska kunna lösa enkla vardagliga matematiska problem.
 • du ska kunna analoga klockans hela och halva timmar.
 • du ska kunna geometriska former som rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.

 Så här ska vi arbeta:

 • Vi arbetar med konkret material exempelvis kastanjer, talhus och mynt etc.
 • Vi inför grundläggande begrepp och symboler som plus (+ ),  minus ( - )  och likhetstecknet ( = ).
 • Vi arbetar enskilt, parvis och i grupp.
 • Vi samtalar om matematik och lär oss matematiska ord och begrepp.
 • Vi arbetar med digitala verktyg för att befästa kunskaper.    
 • Vi arbetar med matematiska problem och löser räknehändelser.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan forma siffrorna 0-9.      
 • kan ramsräkna, inom talområdet 0-20 och 10- steg upp till 100.
 • kan dela upp tal inom 0-10.
 • kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • kan innebörden av matematiska begrepp och visar förmåga att lösa matematiska problem.
 • kan läsa av och förstå klockans hela och halva timmar.  
 • kan de geometriska formerna.   

      

     Vi kommer att använda bedömningsmatris 1 från Kunskapsstaden Helsingborg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: