Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturkunskap

Skapad 2016-09-13 13:49 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Att barnen ska få tillfälle att upptäcka sig själva, sin närmiljö och att de får tillfälle att utforska sin omvärld genom teknik och naturkunskap.

Innehåll

Syfte/mål

 Vi vill väcka barnens intresse och öka deras kunskaper genom skapande, natur, teknik och matematik där vi kan synliggöra och förklara olika fenomen i vardagen. Ge barnen tillfälle att samarbeta med varandra runt olika funderingar.

Metod

Mulle

Musik, Rörelse, Rytmik

Natur och teknikmaterialet

Olika besök i närmiljön

Pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Skapande med olika material

Utvärdering

Fortlöpande tillsammans med barnen och terminsvis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: