Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur åk 5 och 6

Skapad 2016-09-13 14:14 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Du får lära dig om växterna och djurens indelning, hur delarna fungerar, olika arter och deras liv.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Du får lära dig: Varför växter och djur ser ut som de gör. Hur växter förökar sig. Pollinering. Hur växter och djur kan sorteras. Vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och se på filmer.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Bedömning och förväntad kunskap

Du deltar i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Du kommer ges möjlighet att visa dina kunskaper vid muntliga diskussioner.

Du kommer att visa att du kan: 

- varför ser växter/djur ut som de gör?

- beskriva hur pollinering går till.

- hur delas växterna/djuren in?

- vad har växterna för nytta för oss i vår vardag?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6

Matriser

NO
Bedömningsmatris Växter åk 6

Bedömningen avser

Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Genomfört arbetsområde
Begrepp, modeller och teorier
Du skall kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Föra resonemang
Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Undersökningar
Du skall kunna det naturvetenskapliga arbetssättet.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: