Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 2016-2017

Skapad 2016-09-13 14:14 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 1
...

Innehåll

Det här ska vi göra

 • Leka lekar
 • Testa på olika sporter
 • Redskapsgymnastik
 • Rörelse till musik
 • Orientering med hjälp av en enkel karta
 • Friluftsliv 
 • Träna på att ta hänsyn till varandra i lek och spel

Vi kommer att bedöma

I ämnet idrott och hälsa finns det kunskapskrav först i årskurs 6. 

Det vi bedömer i årskurs 1 är hur mycket du deltar, om du kan följa regler och visa hänsyn vid lekar, spel, idrotter och när vi har utomhusaktiviteter. 

Koppling till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: