Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Tyska åk6. Läsåret 2016 - 2017

Skapad 2016-09-13 14:16 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Willkommen zum Deutsch !

Välkommen att läsa tyska.  

När man ska lära sig ett nytt språk måste man träna på olika färdigheter och moment. De färdigheter som vi arbetar med i olika uppgifter är att tala, skriva, läsa och lyssna.

När vi studerar grammatik får vi lära oss hur språket är strukturerat och uppbyggt. Vi ska också lära oss realia, dvs fakta om de tysktalande länderna Tyskland, Österrike och Schweiz inom historia, geografi, samhällskunskap, kultur osv.

Vi ser på film och lyssnar på musik från tysktalande länder och mycket annat.

Innehåll

Under detta läsår kommer du att få lära dig att presentera dig, berätta om dig själv och du får också ställa frågor till den personen som du talar med. Du kommer att få lära dig  veckodagarna, månaderna, olika färger, kroppsdelar, kläder, att räkna på tyska osv.

Så här arbetar vi med tyskan :

Vi läser och översätter texterna i Das Dach 1 och lyssnar på CD.
Vi tränar på dialoger, gemensamt eller i grupper.
Vi gör hörövningar.
Vi ser på film, t.ex. klipp från Youtube.
På lektionerna antecknar vi i vårt skrivhäfte det som läraren skriver på tavlan och sedan repeterar vi och läser igenom våra anteckningar.

Våra läxor finns på Planeringen :

PLANERING TYSKA ÅR 6 HT

För att du ska kunna ta ansvar för dina hemuppgifter får du här en planering.

På lektionerna kommer vi naturligtvis göra en hel del andra saker såsom

dialoger, rollspel, hörförståelse, fakta-arbeten…

Planeringen efter vecka 41 kommer att uppdateras i tid.

 

Ur nya läroplanen:

" Genom undervisningen i moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehåll,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används." 

Vad innebär en textläxa? 

  1. Jo, du ska kunna läsa texten högt. Läs gärna 5 gånger högt hemma!
  2. Du ska kunna översätta texten till svenska.
  3. Du lär dig de fetstilta glosorna.

 

 

 

V

Tisdag

Torsdag

Läxa till nästa torsdag

34

22-26/8

Hälsningsfraser

Räkna 0-10

Hälsningsfraser

Räkna 0-10

 

35

29/8-2/9

Repetera 0-10, hälsningsfraser

Färger

1C s9 TB

Övn. 010

Räkna till 10.

36

5-9/9

1C s 9 TB

Övn.016,018

Läxförhör

Ny text: 1D s10 TB

1C s9 TB + glosor s102 TB

 

37

12-16/9

1D s10 TB och 1E TB Övn. 013,014

Läxförhör

Ny text: 1F s12 TB

1D s10 TB + glosor s102

38

19-23/9

1F s12 TB

Övn.021

S18 verb 035

Läxförhör

Ny text:1G s13 TB

1F s12 TB + glosor

s 102-103

39

26-30/9

1G s13 TB

Övn.036

Läxförhör

Ny text:1H s14

1G s13 TB + glosor s 103

40

3-7/10

1H s14

Övn. 037

Läxförhör

1H s14 TB + glosor s103

41

10-14/10

Kap.2

Tal 0-20, uttala tyska bokstäver, presentation, verbböjning, artikel ein/eine

 

 

42

17-21/10

Kap.2

Tal 0-20, uttala tyska bokstäver, presentation, verbböjning, artikel ein/eine

 

 

43

24-28/10

Kap.2

Tal 0-20, uttala tyska bokstäver, presentation, verbböjning, artikel ein/eine

 

 

44

 

 

 

45

7-11/11

Kap.2

Tal 0-20, uttala tyska bokstäver, presentation, verbböjning, artikel ein/eine

 

 

46

14-18/11

Kap.3

Räkneordtill 1000,fråga efter väg, beskriva väg, bestämd artikel der-das-die, berätta om din familj

 

 

47

21-25/11

Kap.3

Räkneordtill 1000,fråga efter väg, beskriva väg, bestämd artikel der-das-die, berätta om din familj

 

 

48

28/11-2/12

Kap.3

Räkneordtill 1000,fråga efter väg, beskriva väg, bestämd artikel der-das-die, berätta om din familj

 

 

49

5-9/12

Kap.3

Räkneordtill 1000,fråga efter väg, beskriva väg, bestämd artikel der-das-die, berätta om din familj

 

 

50

12-16/12

Kap.3

Räkneordtill 1000,fråga efter väg, beskriva väg, bestämd artikel der-das-die, berätta om din familj

 

 

51

19-23/12

Tema jul

 

 

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Realia

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Fransk/Tysk/Spansk- talande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med språket eller språkområdena att göra.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt och gör enkla erfarenheter med egna erfarenheter.

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Realia

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Fransk/Tysk/Spansk- talande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med språket eller språkområdena att göra.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt och gör enkla erfarenheter med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: