Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur åk 8 och 9

Skapad 2016-09-13 14:31 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Du får lära dig om växterna och djurens indelning, hur delarna fungerar, olika arter och deras liv.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Du får lära dig: Varför växter och djur ser ut som de gör. Hur växter förökar sig. Pollinering. Hur växter och djur kan sorteras. Vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag. Vad vi ska tänka på för att vår natur ska må bra.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och se på filmer.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Bedömning och förväntad kunskap

Du deltar i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Du kommer ges möjlighet att visa dina kunskaper vid muntliga diskussioner.

Du kommer att visa att du kan: 

- varför ser växter/djur ut som de gör?

- beskriva hur pollinering går till.

- hur delas växterna/djuren in?

- vad har växterna för nytta för oss i vår vardag?

Vad kan vi göra för att naturen ska må bra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
NO Grundsär år 7-9

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och **medverkar** i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Eleven för också **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtal om miljöfrågor kan eleven **bidra** till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **enkla** resonemang om samhällets energikällor och ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om samhällets energikällor och ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans organ och ger **något** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om förebyggande hälsovård.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: