Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra vanligaste djurarter

Skapad 2016-09-13 14:40 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 5 Svenska NO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Vi ska öka våra kunskaper om våra vanligaste djurarter: däggdjur, fåglar, fiskar och insekter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla den begreppsliga förmågan:

*Utöka sitt ordförråd med nya ord och begrepp som rör temat.

 

Utveckla analysförmågan:

* kunna jämföra och se likheter och olikheter mellan olika djur

* upptäcka samspelet i naturen

 

Utveckla förmågan att kommunicera:

* kunna skriva en faktatext om insekter, med hjälp av en fyrfältare.

* för sina klasskamrater muntligt kunna redovisa sitt arbete om ett djur

 

 

 Så här ska vi arbeta...

Eleverna ska få undervisning om:

* djurens utvecklingsstadier

* djuraters specifika utseende

* djurens livsmiljö

* djurs anpassning till olika årstider

 

Vi tränar den begreppsliga och kommunikativa förmågan när vi samtalar, resonerar och skriver våra faktatexter. 

 

 

Den analytiska förmågan tränar vi bl.a.med hjälp av artnyckelmattan.

 

Eleverna kommer vara aktiva i praktiskt arbete, speciellt under vår lägerskolevistelse.

 

Aktiviteter:

Vi kommer att:

* åka på lägerskola, där vi studerar och artbestämmer insekter

* se filmer om olika djur

* söka litteratur i vårt bibliotek

* leta fakta med hjälp av internet

* skriva faktatexter

* muntliga redovisningar för varandra

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

* kan skriva en faktatext med hjälp av fyrfältarens nyckelord

* kan använda ord och begrepp i samtal och vid redovisning av ett djur

* kan sortera djur i olika djurarter

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Våra vanligaste djurarter

analysförmåga
Våra djurarter - kännetecken, spår, föda
Jag kan berätta två fakta vardera om två djur.
Jag kan berätta flera fakta om några av djuren vi pratat om. Jag kan göra en enklare jämförelse av två djur.
Jag kan berätta flera fakta om flertalet av djuren vi pratat om. Jag kan jämföra några av djuren och beskriva likheter och skillnader mellan dem.
kommunikativ förmåga
Hur djuren lever under våra olika årstider
Jag vet att några djur anpassar sig till olika årstider. Jag kan ge ett exempel.
Jag kan ge flera exempel på olika djurs anpassningar till årstiderna och då berätta vilket djur som anpassar sig på vilket sätt.
Jag kan ge flera exempel på olika djurs anpassningar till årstiderna och då berätta vilket djur som anpassar sig på vilket sätt. Jag kan dessutom förklara varför de anpassar sig på olika sätt.
begreppslig förmåga
ord och begrepp i temat
Jag kan namnge däggdjurens kroppsdelar.
Jag kan namnge minst två djurarters kroppsdelar.
Jag kan använda rätt begrepp när jag berättar om djurens utvecklingsfaser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: