Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik 4-5

Skapad 2016-09-13 14:42 i Bälinge skola Uppsala
Stickning och/eller virkning
Grundskola 4 – 5 Slöjd

I arbetsområde Garnteknik årskurs 6 får du prova på att sticka och/eller virka. Du får också lära dig en del fakta om teknikerna stickning och virkning och vad som skiljer dem åt samt om olika slags garn-material.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:
 • arbeta med slöjdämnets olika delar: idéutveckling, formgivning, framställning och värdering och hur dessa olika delar samverkar och påverkar resultatet
 • på ett fungerande sätt använda dig av de redskap och tekniker som används vid stickning och virkning samt skillnaden mellan dessa och andra textila redskap och tekniker
 • följa skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • ge ett omdöme om ditt arbete, värdera din insats och det färdiga resultatet samt använda dig av de begrepp du har lärt dig.
Du ska också kunna namnge några av de vanligaste textila fibrerna, skillnaden mellan dem och hur de produceras.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Du ska prova på att sticka och/eller virka.  Utöver min hjälp finns filmfiler på YouTube och böcker m m i textilsalen som beskriver stickning och virkning för höger- och vänsterhänta. Du väljer själv om du vill sticka/virka ett arbete i form av ett plagg eller föremål, t ex en mössa, pannband, halsduk, matta, korg etc. Men först får du lära dig tekniken med ett litet prov.

Jag kommer också att ha genomgångar om olika slags garn-material, och från vilket djur/växt fibrerna den kommer ifrån.

Efter avslutat arbete fotograferar du ditt slöjdföremål och lägger in bilden i Unicum under slöjd. Värderingen gör du i rutan bredvid fotot. Du utgår då från det du har skrivit i dina logganteckningar på planeringslappen och försöker beskriva så mycket som möjligt runt ditt arbete med hjälp av olika slags slöjdspecifika begrepp, t ex luftmaskor, uppläggning, maskor osv. Glöm inte att skriva vilket slags material du har arbetat med,   t ex bomullsgarn eller ullgarn.

Kunskapskrav och bedömning

Vid bedömningen utgår jag från hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap, t ex stickor, virknål, måttband, samt dess benämningar
 • använder dig av de begrepp och materialkunskaper som vi har gått igenom
 • hanterar de problem som uppkommit under arbetets gång
 • följer skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • värderar din arbetsprocess

Matriser

Sl
Garnteknik årskurs 6

F
E
C
A
Skapa en idé
Ej deltagit.
Kopierar andras idéer.
Skapar egna idéer.
Skapar egna idéer som är avancerade.
Planera
Sätter igång utan idé eller planering för arbetet.
Skapar enkel skiss med lärarstöd. Väljer material med stöd av läraren. Väljer teknik och verktyg med stöd av läraren.
Skapar ritning i vyer och med måttsättning med lärarstöd. Eleven ger egna förslag till materialval. Eleven förslår val av teknik och val av verktyg.
Skapar en ritning självständigt i vyer och med måttsättning. Väljer material och motiverar valet. Väljer självständigt rätt teknik och verktyg utifrån valda moment.
Framställa
Arbetar inte på slöjdlektionerna.
Deltar aktivt på slöjdlektionen. Följer sin planering med lärarens stöd. Genomför arbetet med lärarens stöd.
Deltar aktivt på slöjdlektionen. Följer sin planering självständigt. Genomför arbetet med visst stöd av läraren.
Deltar aktivt på lektionen.Följer sin planering självständigt. Prövar och omprövar genomförandet självständigt.
Analysera & utvärdera
Skriver inte någon logg.
Skriver i slöjdloggen på ett enkelt sätt med lärarens stöd. Värderar slutresultatet med lärarens stöd.
Skriver sin slöjdlogg med ord och bild efter varje lektion. Använder slöjdspecifika begrepp. Värderar arbetsprocessen och slutresultatet. Visar enkel förståelse mellan form, funktion och kvalité.
Skriver sin slöjdlogg med ord och bild efter varje lektion och på ett välutvecklat sätt.Värderar arbetsprocessen och slutresultatet. Visar god användning av slöjdspecifika begrepp.Visar stor förståelse mellan form, funktion och kvalité.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: