Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-09-13 15:01 i Apelskolan Falkenberg
LPP för läsåret 2016-2017
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisning och arbetsformer

Vad

 • Du kommer att få träna på addition, subtraktion och multiplikation. 
 • Du kommer att få öva på geometriska objekt.
 • Du kommer att få träna på bråk-räkning. 
 • Du kommer att få träna på klockan. 
 • Du kommer att öva på att lösa vardagsnära matematiska problem. 
 • Du kommer att få träna på matematiska begrepp.
 • Du kommer att få träna på symmetri och mönster. 

Hur

 • Vi kommer att arbeta med matematik i matteboken. 
 • Vi kommer att öva på matematik med hjälp av spel och appar. 
 • Vi kommer att arbeta laborativt, problembaserat och praktiskt. 
 • Vi kommer att arbeta i grupp, par och enskilt. 
 • Vi kommer att ha utelektioner i matematik. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • förstå addition, subtraktion samt multiplikation. 
 • känna igen och namnge grundläggande geometriska objekt. 
 • lösa vardagliga matematiska problem.
 • förstå och använda grundläggande matematiska begrepp. 
 • förstå symmetri och mönster.
 • förstå och använda klockan.

Hur ska det bedömas?

 • Genom matematiska samtal och diskussioner.
 • Genom observationer och diagnoser i matematik. 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: