Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur åk 6

Skapad 2016-09-13 15:18 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Du får lära dig om växterna och djurens indelning, hur delarna fungerar, olika arter och deras liv.
Grundskola F – 6 Biologi
Du får lära dig: Varför växter och djur ser ut som de gör. Hur växter förökar sig. Pollinering. Hur växter och djur kan sorteras. Vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag. Vad vi ska tänka på för att vår natur ska må bra.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att lära oss fakta och grundläggande begrepp genom att läsa texter och se på filmer.

Vi ska genomföra laborationer där du kommer att få dokumentera dina undersökningar i ord och bild på ett vetenskapligt sätt.

Bedömning och förväntad kunskap

Du deltar i diskussioner och laborationer.

Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga begrepp muntligt och skriftligt under arbetets gång.

Du kommer ges möjlighet att visa dina kunskaper vid muntliga diskussioner.

Du kommer att visa att du kan: 

- varför ser växter/djur ut som de gör?

- beskriva hur pollinering går till.

- hur delas växterna/djuren in?

- vad har växterna för nytta för oss i vår vardag?

Vad kan vi göra för att naturen ska må bra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: