Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska "Myself"

Skapad 2016-09-13 15:25 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola F – 9 Engelska
Kapitel 1 i boken Talking English... Vi arbetar med kapitlet v 35-38 och avslutar det med en diagnos v 39.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi lyssnar på texten flera gånger, vi tränar oss på att läsa högt och översätta till svenska på svenska, vi arbetar parvis med vissa övningar och enskilt med andra. Vi tränar glosor i skolan och som läxa hemma, vi skriver och berättar om oss själva. Vi sjunger sånger och lyssnar på gemensamma genomgångar t ex av grammatiken. 

Mål:

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå en enkelt berättad text och kunna återge handlingen i den muntligt.
 • delta i en diskussion om textens innehåll.
 • skriva en enkel text om din hobby eller dina intressen och presentera den för andra.
 • böja verbet "be" i preteritum.
 • de engelska orden för några vanliga fritidssysselsättningar.
 • alla veckodagarnas namn.
 • självständigt planera och genomföra ett skriftligt arbete samt redovisa det för en mindre grupp.

Bedömning:

Jag bedömer kontinuerligt din insats på lektionerna och på läxförhören av glosorna. Arbetsområdet avslutas med en diagnos, där du visar vad du lärt dig i stort.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: