Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva Berättelser Kyrkskolan

Skapad 2016-09-13 15:37 i Kyrkskolan Borlänge
Vi arbetar med att skriva berättelser med inledning, handling och avslut.
Grundskola 3 Svenska

Nu ska du utveckla berättelseskrivningar. Tydlig inledning, innehåll och avslut.

Innehåll

Berättelser

 

Arbetsområde: Muntligt och skriftligt berättande.

Tidsperiod: år 3

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Underrubrik 1

Genom undervisningen i detta arbetsmoment ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att muntligt och skriftligt berätta en berättelse med en tydlig inledning, handling och avslutning.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämnestematiska projekt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att berätta en berättelse med en inledning, händelse och avslutning.
 • din förmåga att skriva sammanhängande meningar.
 • din förmåga att stava.
 • din förmåga att läsa igenom det du skrivit och göra förbättringar i texten.
 • din förmåga att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • din förmåga att använda bilder som stöd till din text.
 • din förmåga att muntligt återge din berättelse

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • gemensamt gå igenom hur man skriver en berättelse.
 • genomgång av stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • skriva till givna bilder som visar på en inledning, händelse och avslutning.
 • skriva för hand, på Ipad/dator.
 • skriva egna berättelser.
 • läsa igenom texten och bearbeta den.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • din handstil är tydlig.
 • du stavar ljudenligt.
 • du kan använda dig av stor bokstav, mellanrum och punkt
 • din berättelse har inledning, händelse och avslutning
 • du kan läsa/återberätta det du skrivit

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Berättelser

Behöver träna mer
Säker
Handstil
Din handstil är tydlig.
Meningsbyggnad
Du kan använda dig av stor bokstav, mellanrum och punkt.
Stavning
Du stavar ljudenligt.
Läsa
Du kan läsa/återberätta det du skrivit.
Innehåll
Din berättelse har inledning, händelse och avslutning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: