Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik De fyra räknesätten och problemlösning ht-16

Skapad 2016-09-13 15:38 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kunskapskrav

Undervisning

Vi kommer att introducera varje arbetsområde genom att både praktiskt och teoretiskt visa vad det innebär.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Vi kommmer att arbeta med olika böcker, praktiskt material och digitalt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma kontinuerligt under arbetets gång för att få formativ bedömning.

Bedömningen kommer att se på många olika sätt tex genom spel, grupparbeten och diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik De fyra räknesätten och Problemlösning

Addition och Subtraktion

 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avrundning
Kunna avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Kan med hjälp avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Kan med viss hjälp avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Kan självständigt avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Avrundning
Kunna avrunda till närmaste tiotusental och hundratusental.
Kan med hjälp avrunda till närmaste tiotusental och hundratusental.
Du kan med viss hjälp avrunda till närmaste tiotusental och hundratusental.
Du kan självständigt avrunda till närmaste tiotusental och hundratusental.
Addition
Kunna addera tal i talområdet 0 -10 000
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan med hjälp addera tal i talområdet 0- 10 000.
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan med viss hjälp addera tal i talområdet 0- 10 000.
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan självständigt addera tal i talområdet 0- 10 000.
Addition
Kunna addra tal i talområdet 0 - 1 000 000
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan med hjälp addera tal i talområdet 0- 1 000 000.
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan med viss hjälp addera tal i talområdet 0- 1 000 000.
Kan ställa upp talet i en additionsuppställning. Kan självständigt addera tal i talområdet 0- 1 000 000.
Subtraktion
Kunna subtrahera tal i talområdet 0 - 10 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan med hjälp subtrahera tal i talområdet 0- 10 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan med viss hjälp subtrahera tal i talområdet 0- 10 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan självständigt subtrahera tal i talområdet 0- 10 000.
Subtraktion
Kunna subtrahera tal i talområdet 0 - 1 000 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan med hjälp subtrahera tal i talområdet 0- 1 000 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan med viss hjälp subtrahera tal i talområdet 0- 1 000 000.
Kan ställa upp talet i en subtraktionsuppställning. Kan självständigt subtrahera tal i talområdet 0- 1 000 000.

Multiplikation och Division

 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation
Kunna multiplicera tal med ena faktorn större än 9 t ex 3x4174
Du kan med hjälp räkna ut större tal med hjälp av en uppställning.
Du kan med viss hjälp räkna ut större tal med hjälp av en uppställning.
Du kan självständigt räkna ut större tal med hjälp av en uppställning.
Multiplikation
Kunna multiplicera med nollor på slutet.
Du kan med hjälp räkna ut en multiplikation som har nollor på slutet.
Du kan med viss hjälp räkna ut en multiplikation som har nollor på slutet.
Du kan självständigt räkna ut en multiplikation som har nollor på slutet.
Division
Kunna räkna kort division t ex 1248/4 3615/3
Kan med hjälp räkna kort division med tal som 1248/4 3615/3.
Kan med viss hjälp räkna kort division med tal som 1248/4 3615/3.
Kan med självständigt räkna kort division med tal som 1248/4 3615/3.
Division
Kunna räkna kort division med nollor på slutet.
Du kan med hjälp räkna ut en kort division som har nollor på slutet.
Du kan med viss hjälp räkna ut en kort division som har nollor på slutet.
Du kan självständigt räkna ut en kort division som har nollor på slutet.

Problemlösning

 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Kunna använda de fyra räknesätten i textuppgifter och problemlösning.
Kan med hjälp använda de fyra räknesätten i textuppgifter och problemlösning.
Kan med viss hjälp använda de fyra räknesätten i textuppgifter och problemlösning.
Kan självständigt använda de fyra räknesätten i textuppgifter och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: