Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sågad ram med väv i med ny matris.

Skapad 2016-09-13 15:54 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Du ska få såga en vävram av 7mm plywood. Du kommer också att väva i din ram.
Grundskola 3 – 4 Slöjd

Du ska få tillverka en tavla i samarbete med textilslöjden.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet

 • du formger din tavla
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild
 • du får idéer och tankar från andras vävda tavlor
Undervisningen

 • Presentation i grupp
 • Rita och klipp ut din mall
 • Sågar ramen där du tränar på lövsågning, filning, putsning med sandpapper och ytbehandling genom att välja färg och annan dekor. 
 • Borrar hål med lämpligt verktyg/maskin
 • Trä varptråd samt väva din bild med olika garner/pärlor eller annan dekoration
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild med hjälp av dator
 • Hänga upp ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.
 • Muntliga beskrivningar i alla moment
 • Bedöma andras tavlor genom bedömningsmatris

Detta betyder för dig

 • du kan göra din egen mall 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför
 • du deltar i diskussioner om andras tavlor (bedömnings matrisen)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Väv i egen ram

Ramen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
sågning
Bara sågat på. Svårt att följa linjerna och formen som var uppritad.
Försökt såga noga och följt linjerna för det mesta.
Sågat noga och följt formen helt. Tänkt efter.
slipning
Lite slipat det finns stickor och ojämnheter kvar men nöjer sig med det. Namn och blyertslinjer kan synas
Har slipat på nästan alla ställen. Behöver få lite hjälp med att se var det inte är slipat Namn och blyertslinjer är borta.
Har slipat på noga och på alla ställen. Ser var det behövs bli bättre och slipar lite till. Namn och blyertslinjer är borta.
målning
Tagit vilken färg som helst och målat på.
Tagit den färg man vill ha men inte målat på alla ställen.
Gjort som man tänkt sig och målat jämnt på alla ställen av ramen.
formen
Få och enkla former t ex hjärta, droppe
Några fler former som t ex armar eller ben
Många olika svåra former t ex antenner, händer

Innehållet i ramen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
vävningen
vävt glest och med tjockt garn.
vävt det mesta tätt
vävt tätt och noga
färger
enfärgat
många färger som ibland harmonierar
många färger och fält som harmonierar
detaljer
få detaljer t ex ögon som höjer upp väven
några fler detaljer som ”höjer upp” väven t ex ögon, mun, näsa, rosett eller liknade
många detaljer som är väl dit satta och stämmer in. Det blir en helhet.

Arbetet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ansvar
Fått mycket hjälp, behöver ”puffas på” så man inte tappar fokus på sitt arbete. Frågar alltid om nästa steg.
Försökt att göra det mesta själv och har för det mesta fokus på sitt arbete. Frågar när det behövs.
Arbetar självständigt och noga. Har alltid fokus på sitt arbete. Frågar när det behövs.
samtala
är med på lektionen men deltar inte i diskussionen
deltar i diskussionerna och bidrar med egna åsikter
deltar med stort intresse och bidrar med många olika egna åsikter
utvärdering
kan få namn på redskap/verktyg och material, behöver hjälp att skriva och förklara hur mitt arbete har gått samt få insikt om hur mina val har påverkat resultatet
kan några namn på redskap/verktyg och material, beskriver arbetets gång och förklarar hur mitt arbete har gått samt hur mina val har påverkat resultatet
kan de flesta namnen på redskap/verktyg och material, beskriver arbetets gång och förklarar detaljerat hur arbetet har gått samt hur mina val har påverkat resultatet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: