Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 8 Engelska ht-2016

Skapad 2016-09-13 16:05 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Under terminen kommer vi att arbeta med läroboken Magic som bas. Vi kommer även att använda oss av andra arbetsmaterial som anpassas till vad vi håller på med och till moment som vi behöver träna mer.
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Planering för arbetsområde....

Du kommer att arbeta utifrån individuellt anpassade uppgifter där du har möjlighet att välja vad du behöver göra för att utveckla din engelska.

Du kan arbeta i egen takt med olika övningar och träna moment som du har mer behov av att träna.

 

 

 

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning

se matris

Undervisning

Vi kommer att variera undervisningen genom att: 

- läsa och lyssna på många olika sorters texter.

- se film med engelsk text då vi tränar både läs- och hörförståelse.

- arbeta för att utöka vårt ordförråd som är grunden för språket.

- prata mer och mer engelska. Dels lärare till elever, men också elev till lärare, samt    elever till elever.

- arbeta med grammatik som är grunden för att kunna skriva och prata korrekt.

- arbeta med olika skrivuppgifter.

Matriser

En
Matris Eng Lgr 11 år 7-9

Hörförståelse

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar ännu inte din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsförståelse

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan inte uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar ännu inte din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Berätta
I muntliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du ännu inte uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan heller inte i någon mån uttrycka dig anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Du behöver hjälp med att välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du ännu inte uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan heller inte i någon mån uttrycka dig anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: