Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi - Asatron

Skapad 2016-09-13 16:37 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med tema Nordisk mytologi och lär oss om Asagudarna och om veckans dagar.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Bild

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här intill. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Titta på ett antal filmer om asagudar och veckans dagar.  
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • Skriva egna faktatexter utifrån egna tankekartor. 
 • Illustrera till texter.
 • Skapa ett gemensamt stort världsträd och fylla det med de olika figurerna ur gudasagorna.
 • Skapa bilder utifrån sagorna.
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • Vi avslutar med att redovisa muntligt.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel text med egna ord.  
 • samarbeta i mindre grupper.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Uppgifter

 • Utvärdering av temat: Nordisk mytologi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: