Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 4-6 Tingbergsskolan

Skapad 2016-09-13 18:24 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Engelska
engelska år 4-6

Innehåll

Övergripande mål

Syftet med engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala. I åk 5 kommer vi att arbeta med följande områden:

Undervisning

I engelska arbetar vi med olika läromedel och material. Vi arbetar på den interaktiva tavlan med lekar, sånger, övningar och med hjälp av våra iPads. Eleverna tränar på vardagliga ord och fraser. Vi pratar om olika delar av världen där engelska är första språk och historik kring engelska språkets utbredning. Vi pratar om traditioner och levnadssätt i engelsktalande länder. Vi går igenom och övar på elementär engelsk grammatik te x dåtid (preterium), plural och ing-form.

I engelska utvecklar eleven:

 • Skriftspråk: stavning och grundläggande grammatik
 • Engelska tal och uttal: genom interaktiva lekar och övningar.
 • Hörförståelse: med hjälp av ljudklipp, film och konversation.
 • Läsa: texter av olika slag och ordförståelse
 • Förståelse för olika kulturella företeelser i delar av världen där engelska talas

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens förmåga att förstå och tala enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld
 • elevens delaktighet i interaktiva lekar, diskussioner och konversationer
 • skriftliga elevarbeten
 • elevens förmåga att förstå och läsa enkel engelska inom elevens erfarenhetsvärld

Så här bedöms eleven:

 • genom lärarens analys av skriftlig produktion
 • genom lärarens observationer kring elevens delaktighet i lekar, diskussioner samt konversationer
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att läsa och förstå enkla engelska texter
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att förstå enkel talad engelska (hörförståelse)

Slutredovisning

Du kommer att få visa dina förmågor genom - läxprov på text och glosor - prov på grammatiska moment - skriftliga övningar på iPad  samt fristående skriftliga arbeten -  samtal i par eller grupp - muntliga redovisningar av olika uppgifter

Uppgifter

 • My pet

 • My pet

 • My dream room

 • My dream room

 • Breakfast

 • Breakfast

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska

Engelska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Kommunicera, Uttrycka sig i tal
Jag uttrycker mig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Jag använder ett enkelt språk
Jag uttrycker mig mestadels klart och tydligt. Jag avänder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Jag uttrycker mig tydligt och säkert. Jag använder ett varierat språk och utvecklar mitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Jag uttrycker mig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Jag använder ett varierat språk och utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka sig i skrift
Jag uttrycker mig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Jag använder ett enkelt språk
Jag uttrycker mig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Jag uttrycker mig tydligt och säkert. Jag använder ett varierat språk och utvecklar mitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Jag uttrycker mig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Jag använder ett varierat språk och utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
LÄSA
Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Jag förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Jag förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Jag förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Jag förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
LYSSNA
Kommunicera, Tolka och förstå tal
Jag förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Jag förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Jag förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Jag förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, Samtala och förstå
Jag deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Jag ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Jag deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Jag ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Jag deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Jag använder mitt ordförråd för att utveckla mitt budskap/samtalet. Jag ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Jag deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder mitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Jag ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: