Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 lå 20/21

Skapad 2016-09-13 19:30 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Det är viktigt att kunna skriva vi eftersom vi skriver på många olika sätt varje dag. Vi mailar, sms:ar, skriver meddelanden till människor vi vill komma i kontakt med. För att kunna det måste vi i skolan träna på alla bokstäver och på hur de låter. Att tala är inte bara att kunna prata. Vi ska också kunna komma ihåg och återberätta saker vi hört eller läst. Vi kommer att träna på att tala så andra förstår. Att kunna berätta i rätt ordning och berätta det viktiga så att vi som lyssnar förstår och hänger med, kunna förklara för varandra utan att säga svaret. Att läsa är härligt och att sjunka ner med en bra bok är skönt. Man behöver kunna läsa eftersom vi har text omkring oss varje dag ;läsa sms, meddelanden, läsa skyltar och titta vad det är på TV. Dessutom kan man få besöka olika fantasivärldar när man läser

Innehåll

Mål till eleven:
Läsa:
 • Läsa med flyt, använda lässtrategier; ljuda och helordsläsning

 • Kunna bokstävernas form och ljud

 • Använda lässtrategier för att kunna läsa, förstå och berätta viktiga delar av texten. Kunna förstå vad texten vill lära mig.

 • Rätta mig själv om jag läser fel.

 • Kunna några författare och illustratörer.

Skriva
 • Skriva läsligt

 • Använda stor bokstav, skiljetecken och mellanrum mellan orden

 • Stava vanliga ord

 • Skriva med inledning, problem, lösning och slut

 • Använda ipad

Tala

 • Prata om texter vi läst och koppla till annat jag läst eller händelser som jag varit med om

 • Kunna lyssna och återberätta

 • Be någon förklara om jag inte förstår
 • Berätta så att andra förstår vad jag menar
 • Kunna kommentera och tala om vad jag tycker
 • kunna ord och begrepp som vi använder i vardagen
 • Kunna ge och ta instruktioner som sägs.
Vi kommer att bedöma:

Hur eleven

Läser med flyt

Har läsförståelse

Läser olika sorters texter

Skriver läsligt

Använder ipad

Stavar

Skriver berättelse

Ger respons

Berättar, lyssnar och återberättar

Resonerar och frågar

Det här tränar vi

när vi har gemensamma genomgångar

jobbar individuellt

jobbar i grupp

tränar i arbetsbok och bokstavsbok

utomhus

ser på Livet i bokstavslandet

I undervisningen kommer vi att

träna på bokstavsljuden

träna på att sätta ihop bokstavsljuden till ord

lära oss ord som ordbilder

dela upp ord ord till ljud

skriva bokstäver, ord och meningar

skriva på ipad

förklara och hjälpa varandra

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
"Nya språket lyfter" 2016 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Avstämning A - Läsa
.. kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
.. urskiljer ord i meningar.
.. har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
.. läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
.. visar förståelse för innehållet.
Avstämning A - Skriva
.. prövar att skriva för att lära.
.. har skrivriktningen klart för sig.
.. utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
.. kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
.. bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Avstämning B - Läsa
.. är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
.. läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
.. stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
.. läser om och rättar sig själv vid behov.
.. visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
.. börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning B - Skriva
.. skriver text med enkel handling.
.. gör mellanrum mellan orden.
.. visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
.. kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
.. skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Avstämning C - Läsa
.. läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
.. utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
.. rättar sig själv vid läsning.
.. läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
.. läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
.. drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - Skriva
.. skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
.. skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
.. söker och hämtar information från någon anvisad källa.
.. kan stava många för eleven vanliga ord.
.. använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: