Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Gruvrisskolan Tiotalsövergång

Skapad 2016-09-13 19:40 i Gruvrisskolan Falun
Pedagogisk Planering för området "Tiotalsövergång"
Grundskola 1 – 3 Matematik
Träna på att använda tiotalen och tiotalskamraterna för att enklare kunna räkna över tiotalen. Både inom addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

använda metod som fungerar för beräkningar av + och - inom talområdet 0-200.

Konkretisering av mål

 • Kunna tiokamraterna både + och -,
 • kunna dela upp talen 1-9 utan att fundera,
 • träna på att använda tiotalen för att göra beräkningar inom + och -.

Arbetssätt/Vad ska vi göra

 • Genomogångar i helklass och delvis även individuella genomgångar.
 • EPA (Enskilt, Par och Alla) Vid diskussioner och inom vissa uppgifter
 • Träna och befästa 10-kamraterna
 • Träna på att dela upp tal strategiskt.
 • Träna på att förklara addition och subtraktion och deras samband
 • Arbeta i elevernas Favoritmatematik kapitel 1

Bedömning

Skrifligt test:

Matriser

Ma
Matematik Gruvrisskolan Tiotalsövergång

Denna metod använder jag!

För att bli framgångsrik kring sin metod så är det viktigt att du kan 10-kamraterna både addition och subtraktion. Det är även viktigt att kunna dela upp tal utan att behöva fundera. Att förstå addition och subtraktion är en central del av detta.
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
När jag ska beräkna en addition så...
...adderar jag till en efter en tills jag summat alla. ex: (8+5=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) eller (8+5=...9,10,11,12,13)
...adderar jag upp till närmaste tiotal och lägger sedan till resterande del av termen och kan använda detta inom talområdet 0-50. Jag adderar ensiffriga tal. ex: (8+5=8+2+3=10+3=13) eller (8+5=5+5+3=10+3=13) I HUVUDSAK FUNGERANDE METOD
...adderar jag upp till närmaste tiotal och lägger sedan till resterande del av termen och kan använda detta inom talområdet 0-200. Jag adderar tvåsiffriga tal. ÄNDAMÅLSENLIGA (OCH EFFEKTIVA) METODER
När jag ska beräkna en subtraktion så...
... subtraherar jag till en efter en tills jag tagit bort alla. ex: (13-5= ...12,11,10, 9, 8)
...subtraherar jag ner till närmaste tiotal och drar sedan bort resterande del av termen och kan använda detta inom talområdet 0-50.Jag subtraherar ensiffriga tal. ex: (13-5=13-3-2=8) I HUVUDSAK FUNGERANDE METOD
...subtraherar jag ner till närmaste tiotal och drar sedan bort resterande del av termen och kan använda detta inom talområdet 0-200. Jag subtraherar tvåsiffriga tal. ÄNDAMÅLSENLIGA (OCH EFFEKTIVA) METODER
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: